國際產學合作專班

國際產學合作專班

ImgDesc

朝陽科技大學  

學生產學合作專班招生簡章-2022年春季班

The Industry-Academia Collaboration Programs for International Students,

Chaoyang University of Technology, 2022 Spring Intake

Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Triều Dương

Tuyển sinh lớp Chuyên ban Hợp tác Quốc tế kỳ mùa Xuân năm học 2022

 1. 招生名額:40 /系(不限男女)

Places for Recruitment: 40 persons per department (male/female)

Dự kiến tuyển sinh: 40 học sinh/ khoa (không giới hạn nam nữ)

 • 預計招生系所:應用化學系

Programs: Department of Applied Chemistry

Chuyên ngành: Hóa học Ứng dụng.

 • 學制與年限:四年制日間部學士班,國際與越南教育部認可。

Educational System: 4-Year Bachelor Degree, which is internationally recognized including the Ministry of Education & Training, Vietnam.

Chương trình đào tạo: Cử nhân hệ chính quy, được Quốc tế và Bộ giáo dục Việt Nam công nhận.

 • 畢業應修學分: 本專班畢業應修學分為 128 學分。

Required Credits for Graduation: 128 Credits

Tổng số học phần tốt nghiệp: 128 học phần

 1. 授課方式:
 • 全部課程以中文授課
 • 學生可以選修實習課程,並由學校安排至廠商參與實習

About Instruction:

 • All the courses are taught in Chinese
 • Students could take internship as elective courses and organized by   

Chaoyang University of Technology for internship in the industry.

Phương thức giảng dạy:

 • Giảng dạy bằng tiếng trung.
 • Học sinh có thể lựa chọn thực tập tại đơn vị thực tập do nhà trường sắp xếp.

 1. 實習機構:朝陽科技大學合作之實習廠商

About Internship in the Industry: The Industries that Collaborate with Chaoyang University of Technology

Đơn vị thực tập: Hợp tác cùng Trường đại học Khoa học Kỹ Thuật Triều Dương

 1. 招生對象:
 • 符合中華民國教育部規定之外國學生身分,且為越南應屆或去年高中、高專畢業之學生。
 • 身心健康、儀態端莊、品行佳、具服務熱忱且具基礎中文溝通為優。
 • 惟若入學學生經朝陽科技大學判定華語文能力不足以接受中文授課者,需無條件接受安排之華語文課程,而因故將延長畢業時間者不得有異議。

Recruitment Target:

 • An individual of a foreign nationality by regulation of MOE, Taiwan, R.O.C., graduated from senior high school or college with 6.5 GPA or above.
 • A person who is of good manners, conduct and mental health, as well as enthusiasm in helping others and being able to communicate in Chinese.
 • If the student does not have enough Chinese competence reviewed by Chaoyang University of Technology, he/she shall take Chinese unconditionally; if it affects the graduation year, no one should have objections.

Đối tượng tuyển sinh:

 • Phù hợp Bộ giáo dục Đài Loan quy định đối với học sinh nước ngoài, sắp hoặc đã tốt nghiệp trung học phổ thông có quốc tịch Việt Nam.
 • Sức khỏe tốt, hạnh kiểm tốt, nghiêm túc đoan trang, nhiệt tình và có trình độ tiếng trung cơ bản là một lợi thế.
 • Nếu học sinh nhập học năng lực tiếng trung không đủ đáp ứng tiêu chuẩn của Trường đại học Khoa học Kỹ Thuật Triều Dương đề ra thì phải chấp nhận vô điều kiện tham gia khóa học tiếng Trung bổ sung, do đó nếu học sinh có thể bị kéo dài thời gian tốt nghiệp và sẽ không được phép phản đối.
 1. 獎學金:

Scholarship:

Học bổng:

   • 入學獎助學金:第一學期核予全額獎助學金(55,684NTD);第二學期核予半額獎助學金(27,842NTD)
   • 在學期間獎助學金:第三學期起至第八學期,班級排名前25%者,且前一學期操行成績達82()以上,核予獎助學金每人新台幣12,500元;班級排名26%~50%者,且前一學期操行成績達82()以上,核予獎助學金每人新台幣5,000元;班級排名51%以後者不予獎助。

 • Entrance Scholarship: A full tuition fee waiver scholarship will be grated for students for the 1st semester with 55,684NTD; while a half tuition fee waiver will be granted to students for the 2nd semester with 27,842 NTD.
 • Study Scholarship: From the 3rd semester till the 8th semester, a student has to achieve 82 points or above of the moral performance and the academic performance has to be ranked at top 25% in the class of the previous semester for a scholarship with 12,500 NTD. A student has to achieve 82 points or above of the moral performance and the academic performance has to be ranked between 26% and 50% in the class of the previous semester for a scholarship of 5,000 NTD. And no scholarship will be granted to the rest of the students.
 • Học bổng nhập học: Kỳ 1 năm thứ nhất 55,684NTD, Kỳ 2 năm thứ nhất 27,842NTD.
 • Các kỳ học tiếp theo: Bắt đầu từ kỳ 1 năm thứ hai đến kỳ 2 năm thứ tư, xếp hạng thành tích trong lớp từ 1%-25% hạnh kiểm 82 điểm trở lên của kỳ trước đó sẽ được nhận học bổng 12,500NTD/người, từ 26%~50% hạnh kiểm 82 điểm trở lên của kỳ trước đó sẽ được nhận học bổng 5000NTD. Còn lại không có học bổng.
 1. 保障宿舍:4人房宿舍13,000/學期(寒暑假另計)

Guaranteed Accommodation: 13,000NTD/semester for a 4-person room.

Phí ký túc xá: Phòng 4 người 13,000NTD/học kỳ (Không bao gồm thời gian nghỉ đông và nghỉ hè).

 1. 朝陽科技大學之學雜費、其他雜費、住宿費、健康檢查費、書費等,與其他政府規定之代收代辦費用(學生團體保險、健康保險、居留證與工作證),詳如附件

The other fees are listed on the attached document for your reference as miscellaneous fee, accommodation, health examination fee, books and related governmental collections as student group insurance, health insurance, ARC and work permit).

Các khoản thu sau của Trường đại học Khoa học Kỹ thuật Triều Dương như học phí, tạp phí khác, phí ký túc xá , phí kiểm tra sức khỏe, sách vở học, vvv. Ngoài ra còn các chi phí chính phủ quy định như bảo hiểm cho học sinh mới, bảo hiểm y tế, thẻ cư trú và thẻ đi làm…, chi tiết phần đính kèm.

 1. 學生在台求學期間必須遵守中華民國政府與朝陽科技大學之法規。若有違反法規或發生學籍中斷等事宜,本校將依相關規定確實辦理。

Students must obey the regulations and laws of the R.O.C. If someone violates the regulations and laws, Chaoyang University of Technology shall act in accordance with the rules.

Học sinh trong thời gian học tập tại Đài Loan phải tuân thủ theo luật pháp của chính phủ Đài Loan và quy định của Trường đại học khoa học kỹ thuật Triều Dương. Nếu vi phạm pháp luật hoặc phát sinh ngưng học... Trường sẽ xử lý theo các quy định liên quan.

  請洽 大學國合處

  +886-4-23323000分機3124

  icsc@cyut.edu.tw

  www.icsc.cyut.edu.tw

  For more information, please contact

  +886-4-23323000 ext. 3124

  icsc@cyut.edu.tw

  www.icsc.cyut.edu.tw

  Office of Internatonal & Cross-strait Cooperation,

  Chaoyang University of Technology

  Mọi thắc mắc xin liên hệ:

Văn phòng quốc tế-Trường đại học Khoa học Kỹ thuật Triều Dương

Số điện thoại: +886-4-23323000 nhánh 3124

Email: icsc@cyut.edu.tw

Website: www.icsc.cyut.edu.tw

朝陽科技大學國際學生產學合作專班介紹

Giới thiệu Chương trình Chuyên ban Hợp tác Quốc tế trường đại học Khoa học Kỹ thuật Triều Dương

本校配合政府推動新南向政策,協助與臺灣經貿往來密切之南太平洋地區國家青年學子一方面取得學位,一方面學習專業實務技能,並做為臺商前往其母國投資與經商的種子幹部。

本校辦理新南向產學合作國際專班已有4年經驗,目前共有7個專班,分佈在工業工程與管理系、應用化學系、休閒事業管理系及行銷與流通管理系,以招收越南學生為主。透過優質的教育環境與教學品保,學生在專業知識的學習,實務技能的養成,國際視野的拓展及華語溝通能力的強化等方面可有所穫。

Nhà trường phối hợp tích cực thúc đẩy chính sách Tân Hướng Nam, giữa sự giao thoa thương mại mật thiết của Đài Loan với các nước khu vực Nam Thái Bình Dương hỗ trợ các sinh viên trẻ một mặt có được bằng cấp, mặt khác được trau dồi kỹ năng thực hành chuyên nghiệp, đồng thời là cán bộ hạt giống cho các doanh nhân Đài Loan đầu tưkinh doanh tại nước sở tại.

Nhà trường đã có 4 năm kinh nghiệm đào tạo sinh viên Chương trình Chuyên ban Hợp tác Quốc tế Tân Hướng Nam, hiện tại có 7 lớp, chủ yếu là học sinh Việt Nam, phân bố tại các khoa như: Khoa Quản lý Công trình Công nghiệp, Khoa Hóa học Ứng dụng, Khoa Quản lý Dịch vụ Giải trí, Khoa Marketing và Quản lý Vật Lưu.

1.工業工程與管理系國際學生產學合作專班

教育目標:藉由臺灣工業發展與教育經驗,培養越南學生中文溝通能力及基礎知識與專業技能、溝通協調與團隊合作、專業倫理與終身學習能力、並能有效解決實務問題的工業工程與管理人才。

合作企業集泉塑膠工業股份有限公司、歐權科技股份有限公司、俊侑股份有限公司。

工業工程與管理系國際專班網站連結https://iem.cyut.edu.tw/p/404-1032-21002.php?Lang=zh-tw

Khoa Quản lý Công trình Công nghiệp

Mục tiêu giáo dục: Dựa trên kinh nghiệm phát triển công nghiệp và giáo dục của Đài Loan, đào tạo nhân tài ngành Quản lý Công trình Công nghiệp là sinh viên Việt Nam những kỹ năng cần có như: năng lực giao tiếp bằng tiếng Trung, kiến ​​thức cơ bản và kỹ năng chuyên môn, giao tiếp điều phối và làm việc theo nhóm, đạo đức nghề nghiệp và khả năng học tập trọn đời, giải quyết hiệu quả các vấn đề thực tế.

Doanh nghiệp hợp tác: Living Fountain Plastic Ind. Co.(Sản xuất nhựa ép, khuôn, bình nhựa...), Ltd, AUTOCAM TECHNOLOGY CO.(Sản xuất linh kiện máy móc, oto, xe máy...), LTD, Jiun Yo Co., Ltd(Sản xuất vật liệu đóng gói thực phẩm)

Website chi tiết: https://iem.cyut.edu.tw/p/404-1032-21002.php?Lang=zh-tw

2.應用化學系國際學生產學合作專班

教育目標:培養具應用化學相關領域基礎專業知能、實務操作、問題解決、知識整合、自主學習、團隊合作、重視專業倫理及社會責任兼備的應用化學人才。

合作企業:集泉塑膠工業股份有限公司、廷鑫興業股份有限公司、金納利股份有限公司、全隆金屬股份有限公司(預計至越南發展)。

應用化學系國際專班網站連結https://applchem.cyut.edu.tw/p/412-1033-4601.php?Lang=zh-tw

Khoa Hóa học Ứng dụng

Mục tiêu giáo dục: Bồi dưỡng nhân tài ngành Hóa học Ứng dụng những kỹ năng cần có như: chuyên môn liên quan kiến ​​thức cơ bản Hóa học Ứng dụng, hoạt động thực tiễn, giải quyết vấn đề, tích hợp kiến ​​thức, học tập độc lập, làm việc theo nhóm, nhấn mạnh đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội.

Doanh nghiệp hợp tác: Living Fountain Plastic Ind. Co, Ltd(Sản xuất nhựa ép, khuôn, bình nhựa...), TING SIN Co., Ltd(Sản xuất hợp kim nhôm, các loại da, thiết bị vật tư y tế), 金納利股份有限公司(Sản xuất dụng cụ cơ khí..), CHYUAN LONG METALLIC CO., LTD(Sản xuất hợp kim nhôm, cửa nhôm...). 

Website chi tiết: https://applchem.cyut.edu.tw/p/412-1033-4601.php?Lang=zh-tw

3.休閒事業管理系國際學生產學合作越南專班

教育目標:培養學生中文溝通能力及休閒產業之理論與實務、實務技能、團隊合作、職場倫理兼備的休閒事業服務管理人才。強化學生具備休閒產業相關知能,並提升休閒事業經營與服務技能,在理論與實務兼備學習下,為返回越南從事休閒事業經營做準備。

合作企業日月行館事業開發股份有限公司、和德昌股份有限公司(麥當勞)、明山別舘股份限公司、黑沃餐飲股份有限公司。

休閒事業管理系國際專班網站連結:https://leisure.cyut.edu.tw/p/412-1028-4609.php?Lang=zh-tw

Khoa Quản lý Dịch vụ Giải trí

Mục tiêu giáo dục: Bồi dưỡng nhân tài ngành Quản lý Dịch vụ Giải trí những kỹ năng cần có như: giao tiếp bằng tiếng Trung, vận dụng lý thuyết và thực hành, kỹ năng thực hành, làm việc theo nhóm và đạo đức nghề nghiệp. Củng cố cho sinh viên kiến ​​thức liên quan đến ngành công nghiệp giải trí, đồng thời nâng cao kỹ năng quản lý và phục vụ, là hành trang tương lai trở về Việt Nam tham gia vào kinh doanh dịch vụ giải trí.

Doanh nghiệp hợp tác: The Wen Wan Resort(Khách sạn 5 sao), PROSPECT HOSPITALITY CO.,LTD.(Macdonal), Monster Village Hotel(Khách sạn), HWC ROASTERS FOOD & BEVERAGE CO.,LTD(Chuỗi cửa hàng cafe).

Website chi tiết: https://leisure.cyut.edu.tw/p/412-1028-4609.php?Lang=zh-tw

4.行銷與流通管理系國際學生產學合作專班

教育目標培養具職業倫理與社會責任及符合業界所需之行銷、流通與連鎖企業管理之專業人才。專班學生在此可學習到行銷與連鎖企管理之相關知識,可成為台灣餐飲服務產業前進越南之重要人才來源,亦可成為臺商在越南設廠之中階幹部

合作企業和德昌股份有限公司(麥當勞)、喫茶小舖股份有限公司、廷鑫興業股份有限公司

行銷與流通管理系國際專班網站連結https://marketing.cyut.edu.tw/p/412-1029-4792.php?Lang=zh-tw

Khoa Marketing và Quản lý Vật lưu

Mục tiêu giáo dục: Bồi dưỡng nhân tài đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội đáp ứng nhu cầu các doanh nghiệp trong lĩnh vực tiếp thị, phân phối và quản lý chuỗi doanh nghiệp. Sinh viên sẽ được học các kiến ​​thức liên quan về tiếp thị và quản lý chuỗi doanh nghiệp, có thể trở thành nguồn nhân tài quan trọng trong ngành dịch vụ ăn uống của Đài Loan phát triển tại Việt Nam, cũng có thể trở thành cán bộ trung gian của các doanh nhân Đài Loan kinh doanh tại Việt Nam .

Doanh nghiệp hợp tác: PROSPECT HOSPITALITY CO., LTD(Macdonal), CHI CHA TEASHOP CO., LTD(Bán buôn đồ uống, lá trà...), Ltd, TING SIN Co., Ltd. (Sản xuất hợp kim nhôm, các loại da, thiết bị vật tư y tế).

Website chi tiết: https://marketing.cyut.edu.tw/p/412-1029-4792.php?Lang=zh-tw

獎學金

本校為鼓勵品學兼優之國際專班學生爭取優異成績,特提供國際專班學生獎學金。歡迎國際專班優秀學生申請。

獎學金及國際產學合作專班相關資訊請聯絡國際暨兩岸合作處 icsc@cyut.edu.tw,+886-4-23323000 Ext.3124。

Học bổng

Nhằm khuyến khích sinh viên Chương trình Chuyên ban Hợp tác Quốc tế phấn đấu đạt thành tích học tập xuất sắc, nhà trường đặc biệt cung cấp học bổng dành cho sinh viên hệ Chuyên ban Quốc tế. Hoan nghênh sinh viên quốc tế xuất sắc đăng ký. Mọi thông tin liên quan học bổng và chương trình Chuyên ban Hợp tác Quốc tế vui lòng liên hệ văn phòng Hợp tác Quốc tế email: icsc@cyut.edu.tw, hotline: +886-4-23323000 Ext.3124

瀏覽數: