Recruit Declare

本校辦理境外招生事務,皆未透過仲介機構代辦或代收款項;有任何疑問,歡迎同學及家長直接來電或E-MAIL給我們洽詢,謝謝您。
Our university does not handle overseas recruitment affairs through agencies or collect payments on behalf of others; if you have any questions, please feel free to call or email us. Thank you.
Chaoyang University of Technology (CYUT) does not authorize agents to organize recruitment activities or collect fees on behalf of the university. Feel free to contact the CYUT team directly via email or by phone if you have any questions.
Công tác tuyển sinh tại nước ngoài của nhà trường đều không thông qua bất kỳ Công ty mô giới nào xử lý giấy tờ hoặc thu tiền. Nếu có thắc mắc vui lòng trực tiếp liên hệ hoặc gửi email cho nhà trường để được giải đáp. Xin cảm ơn.
Click Num: